Teknologia

Teknologia: Katodinen suojaus: Laivojen rungon ja säiliöiden suojaukseen. Putkistojen, säiliöiden, betoniterästen korroosionestoon. Leion Oy on kehittänyt uudentyyppisen anodin laivojen rungon ulkopuoliseen suojaukseen, joka mahdollistaa merkittävät säästöt asennus- ja huoltotöissä. Leion Oy:n kehittämä ohjauselektroniikka perustuu ns. hajautettuihin "älykkäisiin" tehoyksiköihin, kenttämittaustiedon varhaiseen digitalisointiin ja moduulirakenteeseen. Leion ohjausjärjestelmä on suunniteltu nimenomaan korroosionestoa varten, ilman kompromisseja. Betoniterästen ja maanalaisten putkistojen suojauksissa ohjausjärjestelmämme käyttää ns. IR-vapaata mittaustietoa ja tekee standardin mukaiset testit automaattisesti.
 
Inhibiitit: Leion Oy kehittää ja valmistaa kotimaisia, myrkyttömiä yhdistelmäinhibiittejä, jotka räätälöidään asiakkaan tarpeisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. vesi-, glykoli-, suolavesikierrot erilaisissa lämmitys- ja jäähdytyspiireissä.
 
Satamarakenteet: Ponttiseinät, teräspilarit ja betorakenteet ovat tyypillisiä suojauskohteita satamissa.Katodisten suojausten järjestelmien toteutuksessa satramissa tulee huomioida ankarat ilmasto-olosuhteet, mm pakkasenkesto jopa -30 astetta.
 
Pintojan puhtaanapito, Anti-Fouling: sähköinen kasvustonestojärjestelmä. Paljon käytetty menetelmä etenkin laivoilla. Sähköinen puhtaanapito ylläpitää lämmönvaihtimien tehoa ja ehkäisee kasvuston aiheuttamaa korroosiota.
 
Muut sähkökemialliset menetelmät: Saostuksen kiihdyttäminen tai estäminen sähkökemiallisesti, prosessien tehostaminen. Luonnonvesien käsittely humuksesta ja epäpuhtauksista voidaan totetuttaa sähkökemiallisesti. Tämäntyyppiset järjestelmät toteutetaan alkaen prosessin tutkimisesta, edeten kokeisiin ja testeihen, sekä varsinaisen järjestelmän suunnitteluun.
 
 Konsultointi, vikadiagnostiikka, huollot: Käytössämme on nykyaikaiset välineet korroosiotilanteen ja ongelmien selvittämiseen. Maanalaisten putkilinjojen tutkimuksista meillä on pitkä kokemus, käytämme normaalien käsimittarien lisäksi ns. CIPS-menetelmää, korroosiokuponkeja, sekä tarvittaessa aaltomuotoanalysaattoria suojauksen tason selvittämiseen.

Uhrautuvat anodit

Leion Oy toimittaa uhrautuvat sinkki- ja alumiiniseosanodit varastosta tai lyhellä toimitusajalla.Materiaalit EN 12496 mukaan.
 
Alumiiniseokset:
Seos A2: Al-Zn-In
Seos A3: Al-Zn-Si-In
 
 
Sinkkiseokset:
Z1: Zn-Al-Cd
 
 
Valikoimissamme on vakiona 316 kpl:tta erilaisia malleja alkaen 0.5 kg yli puolen tonnin painoisiin Off-shore anodeihin.
Voimme toimittaa anodit myös yhtiönne logotiedoilla.
Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous: info@leion.fi
Jouko Elfving +358 40 521 6078
 
 

Korroosioinhibiitit

Leion Oy kehittää ja valmistaa kotimaisia myrkyttömiä inhibiittejä, jotka jo pieninä  annoksina  vähentävät korroosiota vesi- ja muissa kierroissa. Käytämme tuotekehityksessä polarisaatiovastus-ja painohäviömenetelmiä. Meillä on saatavilla myös Coreston ON-Line korroosionopeus- ja inhibiitinannostelujärjestelmät https://www.coresto.fi/.

-Leion-602: Vesi-etanoliseokset
-Leion-502: Paperikoneympäristö
-Leion-50X: LVI-järjestelmät, yleissuoja.
-Leion-422: Muottien jäähdytyskanavat
-Leion-340: Kaliumformiaatin inhibointi
+ yli 40 muuta reseptiä. Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous: info@leion.fi 
+358 40 521 6078