Missio & Visio

Missio
Leion Oy tarjoaa asiakasyrityksilleen sähkökemiallisia ratkaisuja korroosion ehkäisyyn. Luomme asiakkaillemme säästöjä pidentämällä rakenteiden ja hyödykkeiden elinkaarta sekä parantamalla energiatehokkuutta. Edistämme asiakkaidemme oman toiminnan ennakoitavuutta sekä parannamme suunnitelmallisuutta ja turvallisuutta vähentämällä odottamattomia ja hallitsemattomia reaktioita ja tapahtumia. Työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pystymme tunnistamaan uusia sähkökemian sovelluskohteita ja tarjoamaan asiakkaillemme heidän toimintaansa ja prosessejaan parhaiten tehostavia ratkaisuja. Varmistamme oman taloudellisen menestyksemme aktiivisella uusien korroosion ehkäisyratkaisujen kehittämisellä.

Visio
Meriympäristössä tapahtuva rakentaminen, sen mittakaava sekä vaatimustaso kasvat lähivuosina merkittävästi. Jättimäisten valtamerialusten ohella haasteellisissa ympäristöissä rakennetaan mm. satamia, maakaasuputkia, tuuli- ja aaltovoimaloita sekä datakeskuksia. Tämä ja jatkuvasti kasvavat vaatimukset teollisuusprosessien tehokkuutta kohtaan, sekä ympäristöarvojen vahvistuminen suurenyleisön keskuudessa, lisäävät voimakkaasti erikoistuneiden sähkökemiallisten ratkaisujen kysyntää. Vuonna 2013 Leion Oy on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista alan toimijoista ja työskentelee aktiivisessa roolissa useissa uusien teollisuusprosessien tehokkuutta parantavissa sähkökemian kehityshankkeissa.

Uhrautuvat anodit

Leion Oy toimittaa uhrautuvat sinkki- ja alumiiniseosanodit varastosta tai lyhellä toimitusajalla.Materiaalit EN 12496 mukaan.
 
Alumiiniseokset:
Seos A2: Al-Zn-In
Seos A3: Al-Zn-Si-In
 
 
Sinkkiseokset:
Z1: Zn-Al-Cd
 
 
Valikoimissamme on vakiona 316 kpl:tta erilaisia malleja alkaen 0.5 kg yli puolen tonnin painoisiin Off-shore anodeihin.
Voimme toimittaa anodit myös yhtiönne logotiedoilla.
Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous: info@leion.fi
Jouko Elfving +358 40 521 6078
 
 

Korroosioinhibiitit

Leion Oy kehittää ja valmistaa kotimaisia myrkyttömiä inhibiittejä, jotka jo pieninä  annoksina  vähentävät korroosiota vesi- ja muissa kierroissa. Käytämme tuotekehityksessä polarisaatiovastus-ja painohäviömenetelmiä. Meillä on saatavilla myös Coreston ON-Line korroosionopeus- ja inhibiitinannostelujärjestelmät https://www.coresto.fi/.

-Leion-602: Vesi-etanoliseokset
-Leion-502: Paperikoneympäristö
-Leion-50X: LVI-järjestelmät, yleissuoja.
-Leion-422: Muottien jäähdytyskanavat
-Leion-340: Kaliumformiaatin inhibointi
+ yli 40 muuta reseptiä. Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous: info@leion.fi 
+358 40 521 6078